ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12-12-2014 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                               
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                             
κ.κ. Σιδερή Ιωάννη
                                                                            Μπάστα Κωνσταντίνο        
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                    
Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                    
Κοράκη Μάρθα
                                                                   
 Κουνάνη Ελευθέριο – Φραγκίσκο
                                                                     Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                    
 Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                    
(τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 16 Δεκεμβρίου 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
1ο
Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
2ο
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
 
 
3ο
Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
 
 
4ο
Εισήγηση κοπής δένδρων που βρίσκονται: Αφαίας 39, Πρωτοπαπαδάκη 31.
 
 
5ο
Εισήγηση κοπής δένδρων επί της οδού Σούδας 28.
 
 
6ο
Εισήγηση κοπής δένδρων επί της οδού Λ. Γαλατσίου 88.
 
 
7ο
Αφαίρεση μεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος Φούρνος ΑΓΑΘΗΣ ΕΠΕ στη Λ. Γαλατσίου αρ. 88.
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 
 
Βασίλειος Δερεδίνης
 (Αντιδήμαρχος)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr