Πρόσκληση Ε.Π.Ζ στις 18 Σεπτεμβρίου

14-09-2017 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 14-09-2017
                                          Αριθ. Πρωτ.: 31437
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                           Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 18 Σεπτεμβρίου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Ανάκληση ή μη Άδειας Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2ο
Επανεξέταση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης έναντι υφιστάμενου χώρου στάθμευσης επί της οδού Σερρών αρ. 14 στο Γαλάτσι.
3ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 11.
4o
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγ. Αναργύρων αρ. 29.
5o
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 12, με την με αρ. 228/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
6o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κουντουριώτου αρ. 54.
7o
Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Χρ. Λαδά αρ. 24.
8o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πλατείας Κύπρου αρ. 9.
9o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Δρίσκου αρ. 29.
10o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πλάτωνος αρ. 1 – 3.
11o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Εσπερίδων αρ. 17.
12o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα αρ. 36 και Νυμφών.
13o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χαρ. Τρικούπη αρ. 15.
14o
Χορήγηση ή μη άδειας απαγόρευσης της στάθμευσης μπροστά στην είσοδο του ακινήτου στην οδό Αφαίας αρ. 46.
15o
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Κουντουριώτου αρ. 110.
16o
Εισήγηση κοπής επτά (7) ξερών δένδρων.
17o
Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) ξερών δένδρων.
18o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αιγοσθενών αρ. 61.
19o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Ευβοίας αρ. 9.
   Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                               (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr