ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

28-11-2013 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 28-11-2013

Αριθ. Πρωτ.:46186
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                               
 
ΠΡΟΣ             

                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                              κ.κ. Σιδερή Ιωάννη   

                                                                     Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                     Κούλη Κανέλλο
                                                                     Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                     Μπούρα Χριστίνα

                                                                     Νίκου Νικόλαο

                                                                     Καπέλη Γεώργιο
                                                                     Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη

                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 02 Δεκεμβρίου 2013,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
1ο

Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 
 
2ο

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

 
 
3ο

Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων.

 
 
4ο

Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στην Λ. Βεϊκου αρ. 65.

 
 
5ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ήρας αρ. 41.

 
 
6ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σιδερένιων μπαρών επί της οδού Πασσώβ αρ. 42.

 
 
7ο

Τοποθέτηση κολωνακίων επί της διασταύρωσης των οδών Καλαμών και Αιτωλικού.

 
 
8ο

Ένσταση – Αίτηση κατά της με αριθ. 241/13 απόφασης του Δ.Σ.

 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 


Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 
 
 
Δήμος Κωνσταντίνος
(Αντιδήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr