ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

21-11-2014 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,21-11-2014
Αριθ. Πρωτ.:46576
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                               
              Π Ρ Ο Σ
                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                              κ.κ. Σιδερή Ιωάννη
                                                                            Μπάστα Κωνσταντίνο        
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
  Ζήκου Αγγελική – Μαρία
        Κοράκη Μάρθα
   Κουνάνη Ελευθέριο – Φραγκίσκο
                                                                     Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
      Ζώμπο Κωνσταντίνο
    (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 25 Νοεμβρίου 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
1ο
Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
2ο
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
 
 
3ο
Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
 
 
4ο
Προσωρινή αναστολή ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
5ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδων 6.
 
 
6ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 68.
 
 
7ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης καθρέπτη έναντι εισόδου γκαράζ επί της συμβολής των οδών Ελπίδος 40 και Ερατούς.
 
 
8ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Ιωαννίνων 3 έναντι της πολυκατοικίας επί της οδού Ιωαννίνων 4.
 
 
9ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας επί της οδού Ξάνθου 1 – 3.
 
 
10ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Μπουμπουλίνας 24.
 
 
11ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αργοστολίου 11.
 
 
12ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου 14.
 
 
13ο
Χορήγηση ή μη άδειας κατασκευής ράμπας προσπέλασης αναπηρικού αμαξιδίου μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Καμέλιας 3.
 
 
14ο
Απαγόρευση στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη 17.
 
 
15ο
Περίπτερα (Κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων).
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 
 
Βασίλειος Δερεδίνης
 (Αντιδήμαρχος)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr