Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

02-11-2017 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 02-11-2017
                                          Αριθ. Πρωτ.: 38136
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                           Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 06 Νοεμβρίου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Ανάκληση ή μη Άδειας Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2ο
Ολική αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης – επιχείρησης.
3ο
Παράταση ωραρίου στην «καφετέρια με δυνατότητα ανάπτυξης Η/Υ» επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 5 της εταιρείας Ε. και Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Ο.Ε.
4o
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 1 – 3.
5o
Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Νοταρά αρ. 8.
6o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου μπροστά στο χώρο στάθμευσης επί της οδού Απειράνθου αρ. 19.
7o
Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων στη συμβολή του πεζόδρομου Σαπφούς με την οδό Πανδώρας.
8o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Ορίων αρ. 1.
9o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Πελοποννήσου αρ. 7.
10o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο της νησίδας μεταξύ των οδών Μ. Μπότσαρη – Κουντουριώτου.
11o
Έγκριση ή μη απαγόρευσης της στάθμευσης στην οδό Μαραθώνος έναντι των αριθμών 14 και 16.
12o
Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου στην οδό Ηνιόχου αρ. 13.
13o
Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στη συμβολή των οδών Ορφέως – Αγ. Ειρήνης – Ανδριτσαίνης.
14o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 14.
15o
Εισήγηση κοπής ξερών δένδρων στην οδό Προφ. Ηλία (έξω από το Δημοτικό Σχολείο).
16o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Μιαούλη αρ. 1 – 3.
   Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                          Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                               (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr