ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

24-11-2017 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Γαλάτσι, 24-11-2017
Αριθ. Πρωτ.: 41328
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
 κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
Ελευθερίου Εμμανουήλ
Δερεδίνη Βασίλειο
Μπάστα Κωνσταντίνο
        Ζήκου Αγγελική – Μαρία
 Κοράκη Μάρθα
Κιούπη Χρήστο
 Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη
 (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 29 Νοεμβρίου 2017,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Έγκριση ή μη παραχώρησης άδειας στάθμευσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου του καταστήματος Λαμπρινής (2147) της Τράπεζας Πειραιώς που βρίσκεται επί των οδών Ιωάννου Φωκά 92 και Έρσης 2.
2ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μεσολογγίου αρ. 4.
3ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Εκάτης αρ. 3 – 5.
4ο
Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στη συμβολή των οδών Αιγοσθενών και Νιόβης.
5o
Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στην οδό Κουντουριώτου αρ. 99.
6o
Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στην οδό Λέσβου αρ. 27.
7o
Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στην οδό Τεώ αρ. 86.
8o
Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στην οδό Τζαβέλα αρ. 7.
9o
Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Ελπίδος.
10o
Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Τεώ.
11o
Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στη συμβολή των οδών Πυθίας και Κουντουριώτου.
   Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                       Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                    (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr