ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

31-10-2015 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 30-10-2015
Αριθ. Πρωτ.:35299
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                Π Ρ Ο Σ
                           Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                            Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Βάσιλα Πέτρο
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 4Νοεμβρίου 2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Προέγκριση Άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2ο
Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
3ο
Ανάκληση ή μη Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για προωθητική ενέργεια.
5ο
Κατάργηση θέσης και απομάκρυνση – αποξήλωση κενωθέντος περιπτέρου, επί της Λεωφόρου Γαλατσίου 74.
Παραχώρηση ή μη χώρου για τη στάθμευση του οχήματος με αρ. κυκλ. ΖΥΟ 4294 έμπροσθεν του Ι. Ναού του Αγ. Σπυρίδωνος επί της οδού Αχιλλέως προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες του Ναού.
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης έναντι της εισόδου νομίμως υφιστάμενου γκαράζ επί της οδού Σερρών 14.
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σκουφά αρ. 26.
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
Βασίλειος Δερεδίνης
 (Αντιδήμαρχος)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr