ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΩΡΑ 14.00μμ

15-04-2016 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

      

 

 

 

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 15-04-2016

                                          Αριθ. Πρωτ.: 12041

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

           Π Ρ Ο Σ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ

Μπάστα Κωνσταντίνο

                                                 Ελευθερίου Εμμανουήλ

Ζήκου Αγγελική – Μαρία

Κοράκη Μάρθα

Βάσιλα Πέτρο

Κιούπη Χρήστο

Ζώμπο Κωνσταντίνο

(τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 19 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο

Προέγκριση Άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

2ο

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής.

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

                                                                                   Βασίλειος Δερεδίνης

                                                                                                                        (Αντιδήμαρχος)

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  Αμοργιανό Γεώργιο,
Μελισσουργό Γερμάνο,
Βουρδουμπά Χαράλαμπο,
Παναγιώτου Σπυρίδων

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμε να όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς στο Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.        Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)

2.      Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)

5.       Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6.      Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr