ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

26-01-2017 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 26-01-2017
                                          Αριθ. Πρωτ.: 2633
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                             κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                              Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                    Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                     Δερεδίνης Βασίλειος
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Βάσιλα Πέτρο
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 30 Ιανουαρίου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Προέγκριση Άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2ο
Ανάκληση ή μη Άδειας Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
4ο
Εγκατάσταση εξοπλισμού αυτόματου μηχανήματος έκδοσης καρτών (ΑΜΕΚ) σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο.
5ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 65 και Κουντουριώτου αρ. 113.
6ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 61.
7ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγίας Γλυκερίας αρ. 17.
8ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης αρ. 48.
9ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 14 – 16.
10ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ιθώμης αρ. 2.
11ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Χριστιανουπόλεως αρ. 61.
12ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Δελφών αρ. 4.
13ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Ανδριτσαίνης αρ. 33.
14ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Δρυάδων αρ. 6.
15ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αλκυόνης αρ. 28.
16ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Κύκνων αρ. 59.
   Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                              (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr