ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

03-08-2017 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Γαλάτσι, 03-08-2017
Αριθ. Πρωτ.: 27628
                                          Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                           Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 07 Αυγούστου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ιωαννίνων 4 – 8.
2ο
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Τράλλεων 112, με την αριθμ. 236/2001 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επέκταση της εν λόγω θέσης στάθμευσης κατά 60 εκατοστά του μέτρου.
3ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αγ. Αναργύρων 47 και Στεφανοπούλου.
4o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου 57 και Σολωμού.
5o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κρητών Μακεδονομάχων αρ. 3.
6o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Απειράνθου αρ. 11.
7o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Κύκνων αρ. 36.
8o
Χορήγηση ή μη άδειας απαγόρευσης της στάθμευσης μπροστά στην είσοδο του ακινήτου στην οδό Ήβης αρ. 36.
9o
Χορήγηση ή μη θέσης φορτοεκφόρτωσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 15 – 17.
10o
Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 4.
11o
Χορήγηση ή μη άδειας για τοποθέτηση εμποδίου (αλυσίδας) για φορτοεκφόρτωση για το κατάστημα επί της οδού Λ. Βεΐκου αρ. 31.
12o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αετοράχης αρ. 38.
   Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                      Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                               (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Ροπόδη Παναγιώτη,
Αμοργιανό Γεώργιο,
Βάσιλα Πέτρο,
Βουρδουμπά Χαράλαμπο,
Παναγιώτου Σπυρίδων
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς στο Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.      Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
2.      Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
3.      Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
4.      Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
5.      Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.    Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr