Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

27-01-2016 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 25-01-2016
Αριθ. Πρωτ.: 2190
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                              Π Ρ Ο Σ
                                               Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                        Μπάστα Κωνσταντίνο
                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                              Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                     Κοράκη Μάρθα
                                         Βάσιλα Πέτρο
                                       Κιούπη Χρήστο
                                       Ζώμπο Κωνσταντίνο
      (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 29 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία.
2ο
Προέγκριση Άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3ο
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
4ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σύρου αρ. 57.
5ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύκνων αρ. 22.
6ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 27.
7ο
Επανεξέταση αιτήματος παραχώρησης ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ρεθύμνης αρ. 45.
8ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων επί της οδού Νικοτσαρά αρ. 11.
9ο
Επανεξέταση αιτήματος χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στα-θμευσης στην είσοδο νομίμως υφιστάμενου γκαράζ επί της οδού Νάξου αρ. 41.
10ο
Επανεξέταση αιτήματος χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης έναντι της εισόδου νομίμως υφιστάμενου γκαράζ επί της οδού Σερρών αρ. 14.
11ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στο Θεραπευτικό Κέντρο «Ένεκα Λόγου & ΄Εκφρασης» επί της οδού Λητούς αρ. 1 για λειτουργικούς λόγους.
12ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ιθάκης 10 – 12.
13ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28.
14ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ 23.
15ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Χανίων 7.
16ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Χανίων 9.
17ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ηπείρου 30.
18ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Φιλαρέτου 12.
19ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Άλτεως (έναντι του 2).
20ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Γαλακηδών 4.
21ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Κερκύρας 16.
22ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 2 και Πηγής.
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
Βασίλειος Δερεδίνης
 (Αντιδήμαρχος)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr