Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου

07-10-2016 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 07-10-2016
                     Αριθ. Πρωτ.: 30363
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                     Δερεδίνης Βασίλειος
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Βάσιλα Πέτρο
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 12 Οκτωβρίου 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Ορθή επανάληψη προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ ως προς το είδος του καταστήματος.
2ο
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
3ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στ. Μακρυγιάννη αρ. 12.
4ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στ. Μακρυγιάννη αρ. 14.
5ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Λ. Κατσώνη αρ. 3.
6ο
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Αλκυόνης αρ. 59, με την αρ. 351/2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
7ο
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 67, με την αρ. 311/1996 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
8ο
Τοποθέτηση εμποδίων για διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων.
9ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην πλατεία Ανδριτσαίνης.
10ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Νιόβης και Ανδριτσαίνης.
11ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αθηναίων 35.
12ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αθηναίων και Κισσάμου.
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                          (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr