Πρόσκληση Ε.Π.Ζ για την Τρίτη 12 Απριλίου 2016

08-04-2016 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 08-04-2016
                 Αριθ. Πρωτ.: 11118
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Βάσιλα Πέτρο
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 12 Απριλίου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
2ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
3ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης επί της εισόδου νομίμως υφιστάμενου γκαράζ επί της οδού Φιγαλείας αρ. 17.
4ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης επί της εισόδου του Νηπιαγωγείου στην οδό Μιαούλη αρ. 1 – 3.
5ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Σουλίου αρ. 15.
6ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του κτιρίου επί της οδού Μουρούζη αρ. 2.
7ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπρο-σθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Φαρρών στη συμβολή με τη Λεωφ. Βεϊκου αρ. 66.
8ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 25.
9o
Εισήγηση κοπής δένδρου στη συμβολή των οδών Προφήτη Ηλία 18 και Πηγής 13.
10ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στη Λ. Βεϊκου 109.
11ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Κιλκίς 8.
   Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
                                                                                     Βασίλειος Δερεδίνης
                                                                                                                     (Αντιδήμαρχος)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr