Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

17-03-2017 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 17-03-2017
                                          Αριθ. Πρωτ.: 9498
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                           Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 21 Μαρτίου 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Απειράνθου αρ. 35.
2ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νοταρά αρ. 14.
3o
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 15.
4o
Επανεξέταση αίτησης για την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 26.
5o
Κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ηροδότου αρ. 4, η οποία είχε χορηγηθεί με την 364/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
6o
Μεταφορά θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την 106/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
7o
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Αλκυόνης 61 και Αιγοσθενών.
8ο
Εισήγηση μεταφύτευσης δένδρων στην οδό Νάξου.
   Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                              (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr