Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για την Τρίτη 24 Μαϊου 2016

20-05-2016 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 20-05-2016
                Αριθ. Πρωτ.: 16012
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Βάσιλα Πέτρο
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 24 Μαΐου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, o παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.για συζήτηση και λήψη απόφασης στ
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Προέγκριση Άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2ο
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
3ο
Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
4o
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
5ο
Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στην οδό Πρωτοπαπαδάκη και Έβρου.
6ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο εκατέρωθεν της εισόδου του ακινήτου επί της οδού Κερκύρας αρ. 4.
7ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων επί της ιδιωτικής παρόδου Μπουμπουλίνας.
8ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης αρ. 22 – 24.
9ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δρυάδων αρ. 16.
10ο
Παρεμπόδιση εξόδου από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 13.
11o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην παιδική χαρά επί της οδού Φιγαλείας.
12ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη.
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
Βασίλειος Δερεδίνης
                           (Αντιδήμαρχος)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr