Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

02-02-2018 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 02-02-2018
                                          Αριθ. Πρωτ.: 3269
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                           Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 6 Φεβρουαρίου 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία για το έτος 2018 καθώς και του κανονισμού λειτουργίας αυτών.
2ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 359/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων».
3ο
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)» επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 18.
4ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης 41.
5ο
Μετατόπιση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αριθμ. 244/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από την οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 22 στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 29
6ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ηνιόχου 27 και Πανός.
7o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στον πεζόδρομο Πόρου.
8o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Νοταρά αρ. 20.
9o
Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης περιοδικού «Autospecialist» στην οδό Ναυαρίνου αρ. 18.
10o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κλεάρχου αρ. 41.
11o
Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 66.
12o
Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αριθμ. 227/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Πλάτωνος αρ. 7 και με την με αριθμ. 311/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μεταβολή του αριθμού κυ-κλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της.
13ο
Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φοινίκων 1.
14ο
Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Νυμφών έναντι των αριθμών 11 – 13 (από Παπαφλέσσα έως Δρυάδων).
15ο
Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων στα πεζοδρόμια της οδού Ελπίδος (από Κοραή έως Κουντουριώτου).
16ο
Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων.
17ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Πανός έναντι 13.
18ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Πανός έναντι 21.
   Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                           Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                               (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr