ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

12-02-2016 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 12-02-2016
Αριθ. Πρωτ.: 4566
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                            Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
           Ελευθερίου Εμμανουήλ
                    Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                     Κοράκη Μάρθα
                       Βάσιλα Πέτρο
                  Κιούπη Χρήστο
                         Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 17 Φεβρουαρίου 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Προέγκριση Άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2ο
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
3ο
Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 87/Τ.98
4ο
Επανεξέταση αιτήματος για παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στο Θεραπευτικό Κέντρο «Ένεκα Λόγου & ΄Εκφρασης» επί της οδού Λητούς αρ. 1 για λειτουργικούς λόγους
5ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Διογένους (στο Παιδικό Σταθμό)
6ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην Πλατεία Κύπρου
7ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Ήβης 55
8ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Εκάβης 86 και Αγίας Ειρήνης
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
Βασίλειος Δερεδίνης
 (Αντιδήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr