Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για τις 17 Ιουλίου 2013

12-07-2013 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι, 11-07-2013

Αριθ. Πρωτ.: 25893

 

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                               

             

Π Ρ Ο Σ

 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ.  Σιδερή Ιωάννη                

Βιντζηλαίο Γεώργιο

Κούλη Κανέλλο

Μπουγιούκα Ευάγγελο

Μπούρα Χριστίνα

 Νίκου Νικόλαο

 Πιτταρά Ανδρέα

Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη

 (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 17 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

2o

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

 

 

3ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων των οδών Κυθήρων, Σπετσών και Τήνου.

 

 

4ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης πλαστικών κώνων στο ρείθρο της οδού Λητούς αρ. 19.

 

 

5ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων στο κράσπεδο του πεζοδρομίου της οδού Πηγής αρ. 5.

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

 

Δήμος Κωνσταντίνος

(Αντιδήμαρχος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο,

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα,

Κομπότη Ιωάννη,

Καπέλη Γεώργιο,

Αγγελή Κωνσταντίνο,

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1.      Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.      Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.      Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr