ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. για τις 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

16-12-2016 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 16-12-2016
                                          Αριθ. Πρωτ.: 38149
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                     Δερεδίνης Βασίλειος
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Βάσιλα Πέτρο
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 20 Δεκεμβρίου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Προέγκριση Άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2ο
Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Παλπακάκη Αρετής από τη Λ. Γαλατσίου 109 σε νέα θέση επί της Λ. Βεΐκου πλησίον πεζογέφυρας.
3ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της καμπίνας ΟΤΕ στη συμβολή των οδών Δωριέων και Νικηταρά.
4ο
Αλλαγή αναπηρικών πινακίδων στάθμευσης στην οδό Κυβέλης αρ. 22 – 24.
5ο
Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Αιτωλικού αρ. 29 και Καλαμών αρ. 8.
6ο
Χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Διογένους αρ. 16.
7ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Πηγής αρ. 4.
8ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί των οδών Καλαμών αρ. 44 και Φανερωμένης αρ. 42.
9ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Χαριλάου Τρικούπη αρ. 62.
10ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αθηναίων αρ. 3.
11ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 26.
   Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                              (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
  Δαβίλλα Παναγιώτη,
Βερούλη Ιωάννη,
Βουρδουμπά Χαράλαμπο,
Παναγιώτου Σπυρίδων
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς στο Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.      Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
2.      Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
3.      Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
4.      Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
5.      Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.      Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr