Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για τις 22 Οκτωβρίου 2014

17-10-2014 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 17-10-2014
Αριθ. Πρωτ.:42524
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                               
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Μπάστα Κωνσταντίνο   
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Κουνάνη Ελευθέριο – Φραγκίσκο
                                                                     Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                     Σιδερή Ιωάννη
                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 22 Οκτωβρίου 2014,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
1ο
Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
2ο
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
 
 
3ο
Ανάκληση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
 
4ο
Προσωρινή αναστολή ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
5ο
Ανάκληση ή μη Άδειας Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
6ο
Εισήγηση κοπής δένδρων που βρίσκονται: εντός πλατείας Ανδριτσαίνης, οδός Σαπφούς, πλα-τείας Τράλλεων και Λέσβου 29.
 
 
7ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ήβης 15.
 
 
8ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Θερίσσου 3.
 
 
9ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ύδρας 12.
 
 
10ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ολυμπίας αρ. 26.
 
 
11ο
Επανεξέταση αιτήματος παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ρεθύμνης αρ. 45.
 
 
12ο
Επανεξέταση αιτήματος παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ήρας αρ. 29.
 
 
13ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Κύκνων αρ. 22.
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 
 
Δερεδίνης Βασίλειος
 (Αντιδήμαρχος)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr