ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΙΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

21-08-2015 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,21-08-2015
Αριθ. Πρωτ.:26923
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                            Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Βάσιλα Πέτρο
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 25 Αυγούστου 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πλατεία έναντι καταστήματος επί της οδού Ναρκίσσου 34 – 36. ( Επιχείρηση ΤΟ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΟ – ΑΙΚ. ΑΓΓΕΛΗ- ΘΕΟΦ. ΚΑΡΑΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε.)
2ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της Λ. Βεΐκου 109. (Επιχείρηση ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Λ. ΒΕΪΚΟΥ Α.Ε.)
3ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της Λ. Βεΐκου 105. (Επιχείρηση Ι. ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ)
4ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της Λ. Βεΐκου 105. (Επιχείρηση ΛΥΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)
5o
Προέγκριση Άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
6ο
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
7ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δήλου αρ. 12.
8ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σύρου αρ. 16.
9ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας επί της οδού Υψηλάντου αρ. 18.
10ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών κώνων επί της οδού Σκύρου και Γορτυνίας.
11ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη αρ. 28.
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
Βασίλειος Δερεδίνης
 (Αντιδήμαρχος)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr