ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ ΓΙΑ ΤΙς 25 ΜΑΙΟΥ 2015

22-05-2015 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 21-05-2015

Αριθ. Πρωτ.: 16684

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                               

              Π Ρ Ο Σ

                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                              κ.κ.  Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ

                                                                            Μπάστα Κωνσταντίνο        

                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ

                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία

                                                                     Κοράκη Μάρθα

                                                                     Βάσιλα Πέτρο

                                                                     Κιούπη Χρήστο

                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο

                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 25 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

2ο

Ανάκληση ή μη Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

3ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νιόβης αρ. 16.

 

 

4o

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Εκάτης αρ. 7.

 

 

5o

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος αρ. 22.

 

 

6o

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ήρας αρ. 29.

 

 

7o

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μαραθώνος αρ. 5.

 

 

8o

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 5Α.

 

 

9o

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Διογένους αρ. 14.

 

 

10o

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών κώνων στο ρείθρο του πεζοδρομίου επί της οδού Ρόδων αρ. 6.

 

 

11o

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών κώνων στο ρείθρο του πεζοδρομίου επί της οδού Αθηναίων αρ. 27.

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

Βασίλειος Δερεδίνης

  (Αντιδήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr