ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ ΓΙΑ ΤΙΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

22-01-2015 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,22-01-2015
Αριθ. Πρωτ.:1928
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                               
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Μπάστα Κωνσταντίνο   
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Κουνάνη Ελευθέριο – Φραγκίσκο
                                                                     Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                     Βουρδουμπά Χαράλαμπο
                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 28 Ιανουαρίου 2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
1ο
Εκ νέου εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω αντικατάστασης.
 
 
2ο
Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
3ο
Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
 
 
4ο
Προσωρινή αναστολή ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
5ο
Μεταφύτευση δένδρου.
 
 
6o
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Διδύμων αρ. 7.
 
 
7o
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πλάτωνος αρ. 7.
 
 
8o
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Γ. Σουρή αρ. 13.
 
 
9o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Κουμουνδούρου αρ. 1.
 
 
10o
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Εκάτης αρ. 8 – 10.
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 
 
Δερεδίνης Βασίλειος
 (Αντιδήμαρχος)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr