ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΙΣ 29-7-2016

25-07-2016 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 25-07-2016
           Αριθ. Πρωτ.: 23462
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                             Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                     Βάσιλα Πέτρο
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 29 Ιουλίου 2016,ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, o παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.για συζήτηση και λήψη απόφασης στ
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Προέγκριση Άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2ο
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
3ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα επί της οδού Κυπαρισσίας αρ. 2 και Πρωτοπαπαδάκη.
4ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για αναπηρικό οχήματος επί της οδού Κυβέλης αρ. 47.
5ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για αναπηρικό οχήματος επί της οδού Φυγαλείας αρ. 19.
6ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 33.
7ο
Ανάκληση της με αρ. 116/2002 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ατόμου με αναπηρία επί της οδού Ξάνθου αρ. 34.
8ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί των οδών Μεσσηνίας και Ελ. Βενιζέλου.
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
                                                                                                 Βασίλειος Δερεδίνης
                                                                                                                                   (Αντιδήμαρχος)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr