ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

28-06-2013 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι, 28/06/2013

Αριθ. Πρωτ.: 23890

 

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                               

             

Π Ρ Ο Σ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

 κ.κ.  Σιδερή Ιωάννη   

Βιντζηλαίο Γεώργιο

 Κούλη Κανέλλο

                                                                     Μπουγιούκα Ευάγγελο

 Μπούρα Χριστίνα

  Νίκου Νικόλαο

 Πιτταρά Ανδρέα

Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη

 (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 04 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

2o

Ανάκληση ή μη Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

3ο

Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης τμήματος οδού Ρόδων.

 

 

4ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Τσακάλωφ αριθ. 18.

 

 

5ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ύδρας αριθ. 9.

 

 

6ο

Κλάδεμα όλων των δέντρων και των αναρριχώμενων φυτών κατά μήκος της περίφραξης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. επί της οδού Αγίας Ειρήνης.

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

 

Δήμος Κωνσταντίνος

(Αντιδήμαρχος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο,

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα,

Κομπότη Ιωάννη,

Καπέλη Γεώργιο,

Αγγελή Κωνσταντίνο,

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1.      Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.      Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.      Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr