Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

08-05-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 9240 Ημ/νία Πρωτ.: 8/5/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ., την 08η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 19:00 και ώρα λήξης 20:00, λόγω μείζονος σημασίας των θεμάτων τα οποία χρήζουν άμεσης λήψης απόφασης.

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
  2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2020. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
  Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 122/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση Δ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

προσκληση έκτακτου Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr