Προσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 8 Μαϊου 2015

05-05-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  04-05-2015
Αριθ. Πρωτ.: 14013
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                            Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 08 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων.
 
 
 
 
 
 
2ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών, μικροϋλικών (υδραυλικών), υλικών ξυλείας, υλικών σιδήρου, χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας και ασφαλτομίγματος – μπετόν για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,23 € για τόκο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου προμηθειών – υπηρεσιών.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 22,20 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 46,20 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 160.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.7336.0029 Οικ. έτους 2015 για : ‘’ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: ‘’Ανακατασκευή παιδικών χαρών’’.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000 € για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος χώρων πρασίνου στο Δήμο Γαλατσίου Εργολαβία 2015», αρ. μελ. 16/2014 Κ.Α. 35.6262.0010.
 
 
 
 
 
 
8ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης της εργασίας «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2015», αρ. μελ. 3/2015
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Σπηλιοπούλου Χρυσάγη Κωνσταντίνα,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
2.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
3.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
4.       Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Κ.Ε.Π.)
5.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr