Πρόσκληση κατάρτισης καταλόγου ενδιαφερομένων για την εκπόνηση μελετών με απευθείας ανάθεση ανά κατηγορία μελέτης

10-01-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 570 Ημ/νία Πρωτ.: 9/1/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

(Άρθρ. 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερόμενων έτους 2020, για την εκπόνηση Μελετών με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρ. 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, στις παρακάτω κατηγορίες:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση. Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα από φωτοαντίγραφο του Μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr