Πρόσκληση μεικτής συνεδρίασης Δ.Σ. (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), για την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

24-02-2023 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 6252 Ημ/νία Πρωτ.: 24/2/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), την 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

   
1ο 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2023. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

   
2ο Έγκριση ή μη Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 35/2023 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

   
3ο Έγκριση ή μη Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023 (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 36/2023 απόφασης – εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

   
4ο Έκτακτη επιχορήγηση Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

   
5ο Δεύτερη τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

 

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 
6ο Χρηματοδότηση Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Γαλατσίου για συμμετοχή στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΑΔΕΔΥ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
7ο Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006). κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

 
8ο Έγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων των λοιπών αποθηκών του Δήμου (πλην Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης). κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 
9ο Έγκριση λειτουργίας προγράμματος δράσης του Δήμου Γαλατσίου με την Πανελλήνια ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων παιδιών νοητικά υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) και με τη συμμετοχή του Δ. Αθηναίων. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
10ο Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κ. Κιτσοτόλη Αθανασία (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 26/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
11ο Αντιμετώπιση του θέματος της κατάληψης πεζοδρομίου και της παράνομης στάθμευσης στην οδό Υψηλάντου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 27/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
12ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στην οδό Αθηναίων 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 24/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
13ο Διαγραφή χρεώσεων Κ.Ο.Κ. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 
14ο Διαγραφή χρεώσεων Κ.Ο.Κ. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 
15ο Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλέτη του Δήμου. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr