Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

12-06-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 11810 Ημ/νία Πρωτ.: 12/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020.
   
2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
   
3o Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 7/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς και των τεχνικών κριτηρίων επιλογής.
   
4ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του 7ου Προανακριτικού Τμήματος του Πταισματοδικείου Αθηνών του Δημάρχου Γαλατσίου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, για κατάθεση ανωμοτί Εξηγήσεων σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. (1253π) ΔΕ19/16936 Κλήσης.
   
5ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού και του νομικού ελέγχου για την αγορά ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 75/τ.98 μεταξύ των οδών Κύκνων, Τανάγρας, Μεσολογγίου και Λ. Γαλατσίου (Ζαϊρα).
   
6ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: ‘Κατασκευή παιδικής χαράς στην οδό Κρήτης και ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Γαλατσίου’ προϋπολογισμού 320.000,00€.
   
   

                Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

                                                                                                                                                       Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                                    (Δήμαρχος)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr