Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 9 Απριλίου 2019

05-04-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 11092 Ημ/νία Πρωτ.: 5/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 9η Aπριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών περίθαλψης περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων.
   
2ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 4.024,21€ για πληρωμή ασφαλίστρων ενός μηχανήματος έργου JCB και δύο mini – bus δημοτικής συγκοινωνίας, στο όνομα του υπαλλήλου Γεωργακάκου Νικολάου, σε βάρος των Κ.Α. 10-6253.0001 και 20-6253.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος Γαλατσίου)

 

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr