Πρόσκληση Ο.Ε. την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

21-06-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 17936 Ημ/νία Πρωτ.: 21/6/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής προμήθειας ειδών καθαριότητας – σάκων απορριμμάτων.
   
2ο Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής στο ΠΑΛΑΙ την 30η Ιουνίου 2019.
   
3ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 97/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

                                                                                                                                                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr