ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

15-07-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Γαλάτσι,  15-07-2013
Αριθ. Πρωτ.: 26010
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                            Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Κομπότη Ιωάννη
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 19 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
1ο

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ).

 
 
 
 
 
 
2ο

Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2013.

 

 

 

 

 
 
3ο

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013.

 

 

 

 

 

 

4ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή με την οποία άσκησαν πρώην εργαζόμενοι στα ΚΑΠΗ Ιωάννης Λυερός κ.λ.π.

 

 

 

 

 

 

5ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του 4ου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε άσκηση ποινικής δίωξης , την οποία άσκησε η εισαγγελία Πλημμελειοδικών κατά του εργαζομένου στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Γαλατσίου Ρουμελιώτη Παναγιώτη.

 

 

 

 

 
 
6o

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά την υπ’ αρ. 3075/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 
 
 
 
 

 

7o

Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 
 
8o

Έγκριση κατάρτισης πίνακα δικαιούχων για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμους μας.

 
 
 
 
 
 
9o

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. Έτους 2013 που δεν έχουν εκτελεστεί.

 
 
 
 
 
 
10ο
Αποδοχή συμβάσεων χρησιδανείου.
 
 
 
 
 
 
11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5,00 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 
 
 
 
 
 
12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5,00 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 
 
 
 
 
 
13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 25,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπέζης για βεβαίωση ορκωτών λογιστών.

 
 
 
 
 
 
14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 41,30 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικές εγγυητικές επιστολές.

 
 
 
 
 
 
15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 761,32 € για την προμήθεια ΤΠΔ τακτικής κατανομής Ιουνίου 2013.

 
 
 
 
 
 
16ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 78,12 € για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου).

 
 
 
 
 
 
17o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 69,75 € για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 (συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου).

 
 
 
 
 
 
18o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 69,75 € για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία ΜΑΪΟΥ 2013 (συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου).

 
 
 
 
 
 
19o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.701,10 € για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (προσωπικό καθαριότητας).

 
 
 
 
 
 
20o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.755,20 € για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 (προσωπικό καθαριότητας).

 
 
 
 
 
 
21ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.371,07 € για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία ΜΑΪΟΥ 2013 (προσωπικό καθαριότητας).

 
 
 
 
 
 
22ο

Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή δικαστικής δαπάνης 700,00 € στην κ. Ελένη συζ. Βασιλείου Μάλαμα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 975/2008 απ. του Αρείου Πάγου και σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0001 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
23ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6614.0001 Οικ. έτους 2013 για τις λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.

 
 
 
 
 
 
24ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 998,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6264.0015 Οικ. έτους 2013 για δαπάνη επισκευής ενός πλυστικού μηχ/τος της υπηρεσίας καθ/τας.

 
 
 
 
 
 
25ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00 € για προμήθεια ειδών διατροφής μακράς διάρκειας και ειδών υγιεινής, για το έτος 2013 του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 
 
 
 
 
 
26ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.022,12 € ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
27ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 617,46 € ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
28ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.099,62 € ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
29o

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 80/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: « Ανακατασκευή Κλίμακας οδού Σαρωνικού».

 
 
 
 
 
 
30ο

Ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος» – Αρ. Μελ. 42/13.

 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 
 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr