Πρόσκληση ΟΕ για τις 29 Ιουλίου

26-07-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 25–07–2011

Αριθ. Πρωτ.: 29767

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ

                                                  Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                    κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                           Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                     Δήμο Κωνσταντίνο

                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

                                     Τσιρώνη Κωνσταντίνο

                                       Κομπότη Ιωάννη

                                     Δερεδίνη Βασίλειο

                                        Ρωμανό Ιωάννη

        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Ιουλίου 2011,ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:45 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο

Έγκριση δαπάνης καταχώρησης ανακοινώσεων στον Τύπο

 
 
2ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης εργασιών μηνιαίας συντήρησης του ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Μεγάρου στην εταιρεία που τον έχει εγκαταστήσει ΑΦΟΙ ΑΡΧΟΝΤΗ Ο.Ε. καθώς και την ανάλογη ψήφιση πίστωσης

 
 
 
 
 
3ο

Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για δαπάνες μεταφοράς ακινητοποιημένων αυτοκινήτων

 
 
4ο

Ψήφιση πίστωσης 800,00 € για την έκδοση κάρτας ΚΤΕΟ οκτώ (8) οχημάτων

 
 
5ο

Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Διάκου Κώστα από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr