ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15-09-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  15.09.2014
Αριθ. Πρωτ.:  38018
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
3ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
4ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
5ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
6ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων» Προϋπολογισμού 28.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
7ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή Κοινοχρήστων χώρων (Πλατειών –Νησίδων – και Άλσεων)» Προϋπολογισμού 150.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
8ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων του Δήμου» – Εργολαβία 2014 Προϋπολογισμού 180.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
9ο
Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014».
 
 
 
 
 
 
10ο
Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
 
 
 
 
 
 
11ο
Αποδοχή δωρεάς από κάτοικο του Δήμου μας, ενός πλυντηρίου ρούχων.
 
 
 
 
 
 
12ο
Αποδοχή δωρεάς.
 
 
 
 
 
 
13ο
Τροποποίηση της με αριθ. 232/2014 απόφασης της Ο.Ε.
 
 
 
 
 
 
14ο
Διαβίβαση φακέλου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2014 – Λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
15ο
Διαβίβαση φακέλου επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας μικροϋλικών (υδραυλικών) & υλικών ξυλείας για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών και λήψη σχετικής κατακυρωτικής απόφασης.
 
 
 
 
 
 
16ο
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
17ο
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 14 m3 και ενός (1) μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου τύπου compact.
 
 
 
 
 
 
18ο
Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Αρβανίτη Ξενοφών, για την προκαταβολή ποσού στην ΕΥΔΑΠ για την τοποθέτηση ρολογιών ύδρευσης σε (2) σιντριβάνια.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 214,95 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθαριότητας ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 983,17 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθαριότητας ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.378,56 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 85,50 € για αποζημίωση για υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου καθαριότητας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 851,66 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθαριότητας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.175,11 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 14,95 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,75 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 114,71 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 132,78 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
35ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 138,19 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 346,58 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
37ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.452,20 € για προμήθεια ΤΠΔ Η’ και Θ’ κατανομής ΚΑΠ 2014.
 
 
 
 
 
 
38ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την καταβολή τελών κτηματολογίου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
39ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6452.0001 Οικ. έτους 2014 για συνδρομές στο internet.
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr