ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

18-10-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  18.10.2013

Αριθ. Πρωτ.:40432
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               
              Π Ρ Ο Σ
                                                                      Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 23Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
2ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της διαχείρισης – διεκπεραίωσης ποινικής υποθέσεως η οποία αφορά καταβολές εισφορών του Δήμου Γαλατσίου προς το ΙΚΑ.

 
 
 
 
 
 
3ο

Έγκριση σχεδίου εξωδικαστικού συμβιβασμού και κατάργηση δίκης σχετικά με την υπάρχουσα εκκρεμοδικία μεταξύ της Αντωνίας Δρακούλη και του Δήμου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 
 
4o

Έγκριση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών για την υποδοχή γυναικών θυμάτων βίας.

 
 
 
 
 
 
5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 47.259,91 € για την καταβολή φόρου επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων.

 
 
 
 
 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 24,37 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 16,30 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
8ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 13.100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2013 για την κάλυψη της δαπάνης πραγματοποίησης προληπτικών ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων του Δήμου.  

 
 
 
 
 
 
9ο

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Συντήρηση Ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών – Εργολαβία 2012».

 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 

ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr