ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

04-03-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 18 – 02 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 5535
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                   
              Π Ρ Ο Σ
                                                      Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                            Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                     Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                     Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                                     Κομπότη Ιωάννη
                                                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                     Ρωμανό Ιωάννη
                                   (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 24η Φεβρουαρίου 2011,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011.
 
 
 
 
 
 
2ο
Σύνταξη σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2011.
 
 
 
 
 
 
3ο
Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση εντολής σε Δικηγόρο για τη δικαστική διαχείριση υποθέσεως του Δήμου (Σχολικοί Φύλακες).
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάθεση εντολής σε Δικηγόρο για τη δικαστική διαχείριση υποθέσεως του Δήμου (Ασφαλιστικά Μέτρα Συμβασιούχων).
 
 
 
 
 
 
6ο
Έγκριση άσκησης προσεπίκλησης του ΟΑΕΔ στη συζήτηση της αγωγής των συμβασιούχων με καθεστώς STAGE και ανάθεση σε Δικηγόρο σύνταξης, κατάθεσης και δικαστικής διαχείρισης της υπόθεσης.
 
 
 
 
 
 
7ο
Έγκριση άσκησης ανταίτησης με τις προτάσεις για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας και ανάθεση εντολής σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης της υπόθεσης.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr