ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

24-08-2012 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 24 – 08 – 2012

Αριθ. Πρωτ.: 28566

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                Π Ρ Ο Σ

 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

 κ.      Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                         Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

 Δήμο Κωνσταντίνο

                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

Τσιρώνη Κωνσταντίνο

Κομπότη Ιωάννη

Δερεδίνη Βασίλειο

Ρωμανό Ιωάννη

(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 28 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

1ο

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων-Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία.

 

 

 

 

 

 

2ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

 

3o

Ανάθεση εντολής σε Δικηγόρο για τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

4o

Ανάθεση σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης υπόθεσης του Δήμου (Υπόθεση ΓΚΑΡΑΖ).

 

 

 

 

 

 

5o

Ανάθεση σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης υπόθεσης του Δήμου (Προσφυγή Γκλίνων).

 

 

 

 

 

 

6o

Ανάθεση σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης υπόθεσης του Δήμου (Αγωγή Γκλίνων).

 

 

7o

Ανάθεση σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης υπόθεσης του Δήμου (Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Γκλίνων).

 

 

 

 

 

 

8o

Ανάθεση σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης υποθέσεων του Δήμου (Εργατικές Διαφορές).

 

 

 

 

 

 

9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6434.0003 Οικ. έτους 2012 για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης αιμοδοσίας στις 13.09.2012.

 

 

 

 

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 44.300,00 € για εισφορά ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΚΥ τακτικής Ιουλίου 2012.

 

 

 

 

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 696,68 € για προμήθεια ΤΠΔ τακτικής Ιουλίου 2012.

 

 

 

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 65,50 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 

 

 

 

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 

 

 

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 

 

 

 

 

 

15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 153,10 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 

 

 

 

 

 

16ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 20,96 € για προμήθεια ΤΠΔ από κατάθεση επιταγών.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr