ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2012

24-05-2012 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ

Γαλάτσι, 24 – 05 – 2012
Αριθ. Πρωτ.: 17160
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               
        ΠΡΟΣ
                                                        Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                        κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                  Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                Δήμο Κωνσταντίνο
                                     Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                         Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                           Κομπότη Ιωάννη
                                       Δερεδίνη Βασίλειο
                                          Ρωμανό Ιωάννη
   (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 28 Μαΐου 2012,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.313,64 € για την καταβολή αμοιβής της δικηγόρου Χρυσαυγής Γκουβέτσου.

 
 
 
 
 
 
2ο

Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για σύνταξη και κατάθεση μήνυσης.

 

 
 

 

 

 
 
3ο

Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την δικαστική διαχείριση ποινικής υπόθεσης του Δημάρχου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 
 
4ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 25,30 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 
 
 
 
 
 
5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 
 
 
 
 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για προμήθεια Τ.Π.Δ. 30,49 € από κατάθεση επιταγών.

 
 
 
 
 
 
7o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για δαπάνες παροχής ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του Πολιτιστικού Κέντρου στην Ασβεστοκάμινο Δήμου Γαλατσίου.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr