ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

02-10-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  02-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 31180
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 06Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης Οικ. Έτους 2015 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
2ο
6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
3ο
Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
4ο
Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Δαπάνη Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων 2015».
 
 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2015 μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 14.370 κιλ. Πλαστικών σάκων απορριμμάτων έτους 2015 (10.760,00 κιλ. (διαστ. 100 x 75 cm) & (3.610 κιλ. (διαστ.110 x 85 cm).
 
 
 
 
 
 
6ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) δωδεκάμηνης διάρκειας.
 
 
 
 
 
 
7ο
Α. Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Κιρκινέζου Κωνσταντίνου. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6062.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων  Δημοτικών υπαλλήλων & συνταξιούχων’’. 
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5,04 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 6,00 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 40,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 44,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 45,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 82,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,91 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 314,36 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού κήπων και δενδροστοιχιών, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.886,62 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας συμβασιούχων εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.855,57 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.857,20 € για τοποθέτηση Αρπάγης στο όχημα με Αρ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 7018.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6673.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015για την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 1.300 L & 660 L.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]