ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

11-11-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  11-11-2015
Αριθ. Πρωτ.: 36855
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 64/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος κατά τη δικάσιμο της 19.11.2015 : α) σε ασκηθείσα αγωγή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του Δήμου και β) σε ασκηθείσα αγωγή ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση – παρεμπίπτουσα αγωγή του κ. Άγγελου Μολοχτού και του Δήμου Πηνειού κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
3ο
Έγκριση ή μη του συμφωνητικού συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της ΚΟΙΝΣΕΠ με την επωνυμία  «ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», με το οποίο συμφωνείται προς πλήρη εξόφληση της τελευταίας, η εκ μέρους του Δήμου καταβολή συνολικού ποσού 13.329,29 € και ψήφιση πίστωσης αντίστοιχου ποσού, το οποίο θα επιβαρύνει τον κωδικό 00.6492.0001.
 
 
 
 
 
 
4ο
Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015).
 
 
 
 
 
 
5ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
6ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής K.A. 20.6211.0001 στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας για καταβολή ποσού υπέρ ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σε οδούς του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 256,35 € υπέρ Κ.Α. 80.8261.0003 Οικ. έτους 2015 για: «Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών».
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 34,79 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 40,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
11ο
Α. Ψήφιση πίστωση ποσού 500,00 € υπέρ Κ.Α 10.6422.0001 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων΄΄ Β. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά εισιτηρίων Αστικών συγκοινωνιών στο όνομα Τσιακίρης Δήμος.  
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 785,50 € υπέρ Κ.Α 30.6262.0028 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Δαπάνη αποκατάστασης βλάβης στο Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (Κερκύρας – Νάξου & Νάξου – Κερκύρας – Ιθάκης)΄΄.  
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 962,68 € υπέρ Κ.Α 10.6052.0004 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄ Eργοδοτικές εισφορές Εκλογικής αποζημίωσης Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινoβουλίου έτους 2014 – Βουλευτικών Εκλογών ΙΑΝ. ’15 – Δημοψηφίσματος 2015 (Προσωπικό Αορίστου) ΄΄.  
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α 15.6273.0001 Οικ. έτους 2015 για ΄΄Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού Πολιτιστικού κέντρου Καμίνι΄΄.  
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α 15.6474.0001 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Εξοδα φιλοξενίας Προσφύγων’’.  
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 3.253,10 € υπέρ Κ.Α 15.6277.0002 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Δαπάνεςύδρευσης άρδευσης φωτισμού 2ου ΚΕΠ΄΄.  
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 3.392,00 € υπέρ Κ.Α 15.6277.0005 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Δαπάνεςύδρευσης άρδευσης φωτισμού καθ/τας αίθουσας Κοινωνικής Υπηρεσίας΄΄.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 3.891,00 € υπέρ Κ.Α 10.6022.0001 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Eκλογική αποζημίωση Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινoβουλίου έτους 2014 – Βουλευτικών Εκλογών ΙΑΝ. ’15 – Δημοψηφίσματος 2015 (Προσωπικό Αορίστου)΄΄.  
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 4.402,00 € υπέρ Κ.Α 15.6277.0001 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Δαπάνεςύδρευσης άρδευσης φωτισμού 1ου ΚΕΠ΄΄.  
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 5.000,00 € υπέρ Κ.Α 20.6234.0001 Οικ. έτους 2015 για  :΄΄Μίσθωση ενός καλαθοφόρου οχήματος’’ Στολισμού πόλεως.  
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 6.000,00 € υπέρ Κ.Α 10.6142.0008 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Ανάθεση υπηρεσίας ενός Γιατρού Εργασίας΄΄.  
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 6.743,21 € υπέρ Κ.Α 10.6051.0008 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Eργοδοτικές εισφορές Εκλογικής αποζημίωσης Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινoβουλίου έτους 2014 – Βουλευτικών Εκλογών ΙΑΝ. ’15 – Δημοψηφίσματος 2015 (Μόνιμο Προσωπικό )΄΄.    
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 8.000,00 € υπέρ Κ.Α 10.7135.0013 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα μονάδας θέρμανσης Δημαρχιακού Μεγάρου (Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου)΄΄.  
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 10.000,00€ υπέρ Κ.Α 30.6262.0027 Οικ. έτους 2015 για ΄΄Συντήρηση Παιδικών χαρών΄΄.  
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 13.000,00 € υπέρ Κ.Α 30.6142.0022 Οικ. έτους 2015  για : ΄΄Ανάθεση υπηρεσίας ενός Τεχνικού Ασφαλείας’’.  
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 15.000,00 € υπέρ Κ.Α 30.6279.0001 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Δαπάνες σύνδεσης Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού με τα δίκτυα Ο.Κ.Ο.΄΄.  
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 18.230,00 € υπέρ Κ.Α 10.6312.0004 Οικ. έτους 2015 για ΄΄Φορολογία εισοδήματος έτους 2014΄΄.  
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 21.029,00 € υπέρ Κ.Α 10.6273.0001 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Δαπάνες φωτισμού Δημαρχιακού Μεγάρου΄΄.  
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 32.000,00 € υπέρ Κ.Α 35.6272.0001 Οικ. έτους 2015 για ΄΄Πότισμα κήπων και δενδροστοιχιών (ΕΥΔΑΠ)΄΄.  
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 43.121,00 € υπέρ Κ.Α 10.6012.0004 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Eκλογική αποζημίωση Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινoβουλίου έτους 2014 – Βουλευτικών Εκλογών ΙΑΝ. ’15 – Δημοψηφίσματος 2015 (Μόνιμο προσωπικό)΄΄.  
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 44.140,00 € υπέρ Κ.Α 30.6211.0002 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Δαπάνες φωτισμού εγκαταστάσεων Άλσους Βεΐκου’’.  
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 174.255,81 € υπέρ Κ.Α 20.6211.0001 Οικ. έτους 2015 για ΄΄Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων’’.  
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 289,05 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαγαλιού Μαρίας από τη διαχείριση υποθέσεων του Δήμου .
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.075,00 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαγαλιού Μαρίας από τη διαχείριση υποθέσεων του Δήμου .
 
 
 
 
 
 
35ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 369,00 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ζυγούρη Παναγιώτη από τη διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 603,93 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
37ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 656,82 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
38ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.119,30 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
39ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 885,60 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Θειακού Σπύρου από τη διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
40ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.690,00 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
41ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.920,00 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
42ο
Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών της εργασίας: Δαπάνη καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων έτους 2015.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr