ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

16-04-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  16-04-2015
Αριθ. Πρωτ.: 11857
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης αναιρέσεως απ’ το Δήμο Γαλατσίου ενώπιον του ΣτΕ, κατά των υπ’ αρ. 6454/2014, 6455/2014 και 6456/2014 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (11ο Τμήμα Μονομελές), οι οποίες εκδόθηκαν επί της δικαστικής διαφοράς για την καταβολή ανταποδοτικών τελών απ’ την εταιρεία PARK AVENUE A.E.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή που άσκησαν πρώην εργαζόμενοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
3ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
 
 
 
 
 
 
4ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 66,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 240,60 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 165,98 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ Δ’ κατανομής ΚΑΠ 2015.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.258,29 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 149,00 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 149,00 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 341,00 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Σπηλιοπούλου Χρυσάγη Κωνσταντίνα,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]