Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

28-09-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  28.09.2017
Αριθ. Πρωτ.: 33385
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη 
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 02 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
8η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον της 6ης Πταισματοδίκης Αθηνών του Δημάρχου Γαλατσίου Γεωργίου Μαρκόπουλου και της Δ/ντριας Διοικητικών Υπηρεσιών κα Βαθρακοκοίλης Ιουλίας για απολογία, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ.Υ/21.09.2017κλήσης του Α.Τ. Γαλατσίου, μετά από την κατάθεση μηνύσεως του κ. Γκλίνου.
 
 
3ο
Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Μειοδοτών του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης & αναλωσίμων ειδών φωτοτυπικών και πολυμηχανημάτων fax (μελάνια – toner) για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2017 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του Πρακτικού & την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
 
 
4ο
Διαβίβαση του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Μειοδότη του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου)διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών συντήρησης σιντριβανιών του Δήμου για τα έτη 2017-18. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.
 
 
5ο
Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων). Λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη του Διαγωνισμού.
 
 
6ο
Αποδοχή δωρεάς προϊόντων “ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.”
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr