ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

24-11-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  23-11-2015
Αριθ. Πρωτ.: 38303
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 26.11.2015, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή με ΓΑΚ/ΑΚΔ: 88819/3081/2014 που άσκησαν πρώην σχολικοί φύλακες – υπόθεση Γιαννούλα Κλουβάτου κλπ., κατά του Δήμου κλπ.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 2.12.2015 κατά τη συζήτηση Αιτήσεως Αναιρέσεως της Αριάδνης Γκατζόφλια κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 10.12.2015, ενώπιον του 29ου Τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κατάθεσης 51827/2008, Αριθμός Κλήσης 16311/2015 και Αριθμός Πινακίου 38/10-12-2015) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αδάμ Διονύσιος κ.τ.λ. συν 72 υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 10.12.2015, ενώπιον του 29ου Τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κατάθεσης 51817/2008, Αριθμός Κλήσης 16202/2015 και Αριθμός Πινακίου 36/10-12-2015) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Βυθούλκας Παναγιώτης κ.τ.λ. υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 10.12.2015, ενώπιον του 29ου Τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κατάθεσης 51823/2008, Αριθμός Κλήσης 16287/2015 και Αριθμός Πινακίου 37/10-12-2015) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Μακαρίτης Παναγιώτης κ.τ.λ. συν 57υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 05.01.2016, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή με ΓΑΚ/ΑΚΔ: 115798/2938/2012, που άσκησαν υπάλληλοι του Δήμου – υπόθεση Νικολάου Γκιώνη κλπ κατά του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 07.01.2016, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κατάθεσης 60544/2015 και Αριθμός Πινακίου ΚΑ/29) σε αγωγή που άσκησε ο Τελωνιάτης Παντελής (υπάλληλος) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 4ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUEΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 14.01.2016, ενώπιον του 29ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κατάθεσης 27817/2011, Αριθμός Κλήσης 27569/2011 και Αριθμός Πινακίου 1) σε προσφυγή που άσκησαν οι κ.κ. Σκοπός Παναγιώτης και Κρασσά Αγγελική κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 26.01.2016, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή με ΓΑΚ/ΑΚΔ: 115803/2939/2012, που άσκησαν υπάλληλοι του Δήμου – υπόθεση Εμμανουήλ Αξαόπουλου κλπ κατά του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 15.03.2016, ενώπιον του 5ου Τμήματος – Εργατικά του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών σε έφεση με Αριθμό Κατάθεσης: 441/2014 και Αριθμό Πρωτ. Προσδ. 639/2014 που άσκησαν οι εκκαλούντες κατά του Δήμου και της υπ’ αριθμ. 3228/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση Χριστίνας Βαγιωνάκη κλπ).
 
 
 
 
 
 
12ο
Ανάκληση Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Κοινοχρήστων Χώρων (Πλατειών – Νησίδων & Άλσεων)» σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.4 του Ν.3669/2008 και ανάκληση της σχετικής υπ’ αρ. 36/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
13ο
Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 30952/30.09.2015 αίτηση του μονίμου υπαλλήλου μας Μαχαίρα Ευστρατίου, κλάδου ΔΕ 18 – Διεκπεραίωσης Πολιτών και έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00 € για την καταβολή οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) που αφορά τον παραπάνω υπάλληλο.
 
 
 
 
 
 
14ο
Διαβίβαση του φακέλου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
15ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
16ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Χάντζου Ευανθίας για δαπάνη συμμετοχής της, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με τίτλο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς».
 
 
 
 
 
 
17ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής Κ.Α. 10.6422.0001 στο όνομα του υπαλλήλου Τσιακίρη Δήμου για αγορά εισιτηρίων Αστικών συγκοινωνιών για μετακίνηση υπαλλήλων.
 
 
 
 
 
 
18ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής Κ.Α. 20.6495.0001 στο όνομα του υπαλλήλου Φραγκουλόπουλου Γεώργιου για έλεγχο ΚΤΕΟ των αυτ/των καθ/τας.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 120,30 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας συμβασιούχων εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 127,55 € για καταβολή αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση μόνιμου διοικητικού προσωπικού ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 382,56 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού κήπων και δενδροστοιχιών, (Συμβασιούχοι ΑΣΕΠ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 393,43 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 940,16 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού κήπων και δενδροστοιχιών, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.408,62 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ ΙΑ’ κατανομής ΚΑΠ 2015.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7133.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 για την προμήθεια επίπλων (μεταλλικές αρχειοθήκες & καλόγηροι) της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 για την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα μονάδας Θέρμανσης Δημαρχιακού Μεγάρου (αντικατάσταση πεπαλαιωμένου).
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 10.6691.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 για την προμήθεια φωτεινού διακόσμου για την περίοδο των Χριστουγέννων 2015.
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης 12.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0011 του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 για την υπηρεσία «Ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων και Τεχνικού Προγράμματος (κατάρτισης & εποπτείας υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδιασμού) του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr