Πρόσκληση Ο.Ε. για την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

25-05-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  2505-2018

Αριθ. Πρωτ.: 13110

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                   Π Ρ Ο Σ

                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 31η Μαϊου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Λήψη απόφασης για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ή και να αιτηθεί αίτηση αναβολής σε ποινική δίκη κατά του Δημητρίου Γκλίνου κλπ και  ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για τον χειρισμό της υπόθεσης.

 

 

2ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εντολής παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών του Δημάρχου Γαλατσίου Γεωργίου Μαρκόπουλου, στα πλαίσια του υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α.Β.Μ.: Γ/2015/1481 κλητηρίου θεσπίσματος της Εισαγγελίας Πλημ/κών Αθηνών

 

 

3Ο

Επικαιροποίηση δικαιολογητικών μειοδοτών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. για την προμήθεια λιπαντικών 2018-2019.

 

 

4Ο

Διαβίβαση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσίας Τακτικής Συντήρησης Αυτοκινήτων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού των λοιπών Μεταφορικών Οχημάτων, Δίκυκλων & Τρίκυκλων του Δήμου και Προμήθειας Ανταλλακτικών.

 

 

5ο

Διαβίβαση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την υλοποίηση του προγράμματος «Φιλοξενία παιδιών σε Κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2018» – Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

 

 

6ο

Έγκριση παραχώρησης του ΠΑΛΑΙ για την πραγματοποίηση του Διεθνούς καμπ μπάσκετ GreeceSerbia Basketball Camp στα πλαίσια συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας.

 

 

7Ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.297,33€ για την απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ των απασχολούμενων μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ για τον μήνα Μάρτιο, σε βάρος του Κ.Α  10-6052.0005 Οικ. έτους 2018

 

 

8Ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 64.999,99€ για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου, σε βάρος του Κ.Α  69.6142.0001 Οικ. έτους 2018

 

 

9Ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Urban Innovative Action, σε βάρος του Κ.Α  10-6142.0001 Οικ. έτους 2018.

 

 

10ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου, σε βάρος του Κ.Α  10-6265.0003 Οικ. έτους 2018.

 

 

11ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.782,00€ για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης συστημάτων ασφαλείας του Δήμου, σε βάρος του Κ.Α  10-6265.0005 Οικ. έτους 2018.

 

 

12ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Σεβαστάκη Νικόλαου από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 242,36€.

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr