Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

03-04-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  03-04-2015
Αριθ. Πρωτ.:11010
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 08 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00 € για συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στο ‘’ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ’’ έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6451.0001 Οικ. έτους 2015 για συνδρομές του Δήμου στις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών καθώς και στα περιοδικά Εργατικού – ασφαλιστικού κλπ δικαίου.  
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 28,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για την εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων έτους 2014
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ).
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.340,46 πληρωμή ποσού στην ΔΕΔΔΗΕ για τη τοποθέτηση 17 νέων φωτιστικών.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού για την καταβολή σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας (ΓΑΛΑ 2013).
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.583,00 € για δαπάνες ύδρευσης Δημοτικού Καταστήματος.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για δαπάνες ύδρευσης Πολ. Κέντρου (ΚΑΜΙΝΙ).
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 59.195,00 € για πότισμα κήπων και δενδροστοιχιών.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.176,94 € υπέρ Κ.Α. 10.6641.0002 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.595.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.7311.0001 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 13/τ.97.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € υπέρ Κ.Α. 35.6644.0001 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα κήπων.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.971,50 € υπέρ Κ.Α. 15.7341.0001 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Ένταξη της πράξης ‘’Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς (ΕΣΠΑ).
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6141.0001 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Μετρήσεις ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές (ΥΠΕΣΔΔΑ).
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.832,21 € υπέρ Κ.Α. 35.6634.0002 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων υπηρεσίας κήπων έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6634.0002 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.030,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6662.0015 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια χρωμάτων έτους 2014
(ΣΑΤΑ).
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.050,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6662.0016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας έτους 2014 (ΣΑΤΑ).
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.115,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6662.0017 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2014 (ΣΑΤΑ).
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.435,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6662.0018 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια μικροϋλικών (υδραυλικά κλπ) έτους 2014 (ΣΑΤΑ).
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 του Οικ. έτους 2015 για τη δαπάνη προμήθειας δέκα (10) τεμαχίων USBTOKEN.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0012 του Οικ. έτους 2015 για τη δαπάνη προμήθειας οργάνων για τις Παιδικές Χαρές του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6277.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Δαπάνες οργάνωσης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων’’.
 
 
 
 
 
 
24ο
Εκδίκαση ένστασης κατά της απόφασης έκπτωσης αναδόχου εργολάβου για το έργο ¨Συντήρηση Σχολικών κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2014’’.
 
 
 
 
 
 
25ο
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: ‘’Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων – Εργολαβία 2014’’ συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr