ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

14-06-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι,  14 06 2013

Αριθ. Πρωτ.: 21796

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

  Π Ρ Ο Σ

 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

 κ.κ.  Μαγκανάρη Νικόλαο

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

 Παπαδιονυσίου Χριστίνα

 Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

 Κομπότη Ιωάννη

Δήμο Κωνσταντίνο

 Δερεδίνη Βασίλειο

Ρωμανό Ιωάννη

  (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 18 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

1ο

Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης για την καταβολή του επιδόματος των 176,00 € σε υπάλληλο του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

2ο

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΜΑΪΟ ΈΤΟΥΣ 2013.

 

 

 

 

 

 

3ο

Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή, επίδοσης της υπ’ αριθ. 258/2013 απόφασης Ο.Ε. καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης ακινήτου του παραρτήματος ΚΕΠ 701 ΠΒ το οποίο συγχωνεύτηκε με το ΚΕΠ 701Π.

 

 

 

 

 

 

4ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη, αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτελέσεως του υπ’ αριθ. 1043/31-05-2013 Π.Ε.Ε.Α ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός).

 

 

 

 

 

 

5ο

Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (Ένα 10 κιβ. & ένα 14 κιβ.) (Συνεχιζόμενο έτους 2012).

 

 

 

 

 

 

6o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001 Οικ. έτους 2013 για ανάθεση υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου όσον αφορά την «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ κλπ)».

 

 

 

 

 

 

7o

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2013 που δεν έχουν εκτελεστεί.

 

 

 

 

 

 

8o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 761,32 € για προμήθεια ΤΠΔ τακτικής Μαΐου 2013.

 

 

 

 

 

 

9o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 116,61 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

10o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 48,77 € για αμοιβές και προμήθειες τραπέζης από τραπεζικά εμβάσματα.

 

 

 

 

 

 

11o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 42,50 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 

 

 

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 

 

 

 

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου διοικητικού – οικονομικού προσωπικού, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013.

 

 

 

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 90.000,00 € για επιχορήγηση στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου-Β. Παπαδιονυσίου.

 

 

 

 

 

 

15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 37.800,00 € προς απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για συντήρηση Σχολ. Κτιρίων (ΣΑΤΑ Σχολείων).

 

 

 

 

 

 

16ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.282,89 € ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

17ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.282,89 € ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

18ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.497,32 € ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κου  Κώστα Γ. Διάκου από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

19ο

Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση δικτύων και ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων».

 

 

 

 

 

 

20ο

Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: ‘’Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος’’.

 

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Κούλη Κανέλλο,

Βιντζηλαίο Γεώργιο,

Μπουγιούκα Ευάγγελο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.       Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr