ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

13-02-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  13-02-2015
Αριθ. Πρωτ.: 4508
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 17 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 14ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα προσφυγή της ΕΥΔΑΠ κατά τη δικάσιμο της 19.02.2015, με Αριθ. Πινακίου 38.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 14ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα προσφυγή της ΕΥΔΑΠ κατά τη δικάσιμο της 19.02.2015, με Αριθ. Πινακίου 39.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα ανακοπή ερημοδικίας των Α. Βλάχου Θ. Βλάχου κ.λ.π. κατά τη δικάσιμο της 25.02.2015, με Αριθ. Πινακίου 20.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 116/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος σε ασκηθείσα αγωγή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατά τη δικάσιμο της 19.02.2015, με Αριθ. Πινακίου 2.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.» κατά τη δικάσιμο της 02.03.2015, με Αριθ. Πινακίου Ζ-12.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της άσκησης του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 2444/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) η οποία εκδόθηκε κατόπιν ασκήσεως αγωγής των Α. Βασιλειάδη, Φ. Βασιλείου κ.λ.π. (Σχολικοί Φύλακες).
 
 
 
 
 
 
8ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανανέωση ονόματος χώρου galatsi.gr.
 
 
 
 
 
 
10ο
Λήψη απόφασης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 12μηνη ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
11ο
Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
12ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης και χαρτιού εκτυπώσεων & φωτοτυπιών (Χαρτί Α3 & Α4) για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6452.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Συνδρομή INTERNET’’.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 15.6495.0003 για την εκτέλεση της εργασίας: «Δαπάνη εντομοκτονίας –μυοκτονίας», αρ. μελ. 2/2015 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης 11.070,00 € εις βάρος του Κ.Α. 15.6495.0002 για την εκτέλεση της κατ’ αποκοπήν εργασίας: «Έλεγχος – καταπολέμηση κουνουπιών» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 
 
 
 
 
 
18ο
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr