ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

05-06-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  05-06-2015
Αριθ. Πρωτ.: 18911
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 09 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
3ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΜΑΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
 
 
 
 
 
 
4ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ ποσού για την τοποθέτηση 17 νέων φωτιστικών.
 
 
 
 
 
 
5ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Κοντού Κωνσταντίνου για την έκδοση εξαμηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.
 
 
 
 
 
 
6ο
Διαβίβαση φακέλου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, μικροϋλικών (υδραυλικών), υλικών ξυλείας, υλικών σιδήρου, χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας και ασφαλτομίγματος – μπετόν για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών και λήψη σχετικής απόφασης.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0019 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του φωτισμού του Άλσους Βεϊκου.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού φωτισμού.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης 38.130,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0014 του Οικ. Έτους 2015 για τη δαπάνη προμήθειας μιας (1) υπερκατασκευής υδροφόρας – πυροσβεστικού, 6.000 Λίτρων.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 41.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικού φωτισμού.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 660 (160 τεμ.) & 1.100 ΛΙΤΡΩΝ (305 τεμ.).
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για την προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για την προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για την προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 15,02 € για την προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 270,71 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθαριότητας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.749,18 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας: «Απομάκρυνση προϊόντων κλαδέματος. Εργολαβία 2015».
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 708,48 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.248,45 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για την εκτέλεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΕΡΓ. 2015 σε βάρος του Κ.Α. 20.7323.0001.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας: Δαπάνη καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων 2015 σε βάρος του ΚΑ 20.6277.0002.
 
 
 
 
 
 
32ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την εργασία: «Δαπάνη καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων 2015».
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr