Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

05-01-2022 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 522 Ημ/νία Πρωτ.: 5/1/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (oδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι),  στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, την 9η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης  «Εκλογή μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος                             

Εμμανουήλ (Μάνος) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr